Czas wygenerowania treści 2020-07-11 18:32:59


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Pobieranie oraz wykorzystanie przez samorząd województwa śląskiego opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2006 – I półrocze 2008.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola projektu "Ocena skuteczności wdrażania ZPORR poprzez badanie ewaluacyjne działań informacyjno - promocyjnych w województwie śląskim oraz finansowanie analiz na potrzeby wdrażania ZPORR".
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w zakresie przygotowania instytucji zarządzającej do pełnienia roli IZ w systemie wdrażania RPO oraz w zakresie stosowania procedur zawartych w instrukcjach wykonawczych".
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola projektu "Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I".
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-8-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Zachów – odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach ZPORR.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-7-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola projektu "Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces wdrażania ZPORR i programowania RPO WSL na lata 2007 - 2013, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach roboczych".
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-7-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawozdanie z prawidłowości wykorzystania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska dla projektu "Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w zakresie Programu IW INTERREG IIIA Czechy-Polska".
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-7-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych w ramach ZPORR dla projektu "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ZPORR w województwie śląskim".
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-7-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych (EFRR) dla projektu "Działania informacyjne i promocyjne dotyczące ZPORR oraz RPO WSL na lata 2007-2013 w województwie śląskim, w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna ZPORR.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych z EFRR dla projektu pomocy technicznej "Promocja w Województwie Śląskim 2007" realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713