Czas wygenerowania treści 2020-10-27 19:09:09


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
warunki lokalowo-kadrowe, dyscyplina pracy,BHP oraz zgodność zatrudnienia z arkuszem organizac. placówki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-12-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu WOKiS , Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarowanie mieniem i 5% wydatków 2005r., wspólnie z Wydziałem Promocji Regionu, Turystyki i Sportu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy w Żywcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2004.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Zawiercie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2004 - III kwartał 2005r., 5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa od 01.10.2004r. - III kwartał 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Szrmierczy w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2004.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania składnikami miena ruchomewgo Województwa we władaniu WODGiK
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2005

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713