Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:21:01


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Stopień i prawidłowość realizacji treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-11-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Stopień i prawidłowość realizacji treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-11-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Stopień i prawidłowość realizacji treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wycinkowa: 1. Stopień i prawidłowość realizacji treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
organizacja działalności, gospodarki kadrowej i finansowej za lata 2002 - 9 m-cy 2004r., gospodarka nieruchomościami, wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Opera Śląska, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2003 - 9 m-cy 2004r., 5% wydatków za lata 2001- 9 m-cy 2004r., zamówienia publiczne.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-10-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2001r. - 9 m-cy 2004r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-10-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość stosowania przepisów o zamówieniach publicznych za okres 2003 - I półrocze 2004r., w szczególności w zakresie działalności inwestycyjnej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-10-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2002 - I półrocze 2004r., 5% wydatków 2001 - I półrocze 2004r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-10-2004
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713