Czas wygenerowania treści 2020-07-04 13:40:35

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2015
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2172/OS/2015 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/1PZ/28/9/03/06 z dnia 15 września 2006r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 431/OS/2008 z 26 lutego 2008r., nr 1189/OS/2011 z 26 kwietnia 2011r., nr 760/OS/2012 z 3 kwietnia 2012r., nr 1443/OS/2012 z 4 czerwca 2012r., nr 2549/OS/2014 z 28 listopada 2014 r.), udzielającej Fortum Bytom S.A. (NIP: 6260005351, REGON: 271743136) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw Elektrociepłowni Miechowice zlokalizowanej przy ul. Elektrowni 18 w Bytomiu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2139/OS/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2006r. o znaku ŚR-IV- 6618/PZ-64/6/06 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2654/OS/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., decyzją nr 1290/OS/2012 z dnia 23 maja 2012 r., decyzją Nr 1782/OS/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r., decyzją Nr 1019/OS/2014 z 26 maja 2014 r. oraz decyzją 2607/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20Mg wytopu na dobę, zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 53, eksploatowanej przez NEMAK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2081/OS/2015 z dnia 04.12.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 paĽdziernika 2010 r. Nr 4416/OS/2010 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3176/OS/2012 z 22 listopada 2012 r., decyzją Nr 767/OS/2014 z 4 kwietnia 2014 r., decyzją Nr 1294/OS/2014 z 30 czerwca 2014 r., oraz zmienioną decyzją Nr 2253/OS/2014 z 13 listopada 2014 r.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw w Zakładzie Wytwarzania Katowice zlokalizowanym przy ul. Siemianowickiej 60 w Katowicach, eksploatowanej przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach (Regon: 242734832, NIP: 954-27-32-017).

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2086/OS/2015 z dnia 4.12.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Chorzów udzielającą pozwolenia zintegrowanego nr 2/2015 (znak OS-6223/2/D/2015/AK) z dnia 28 września 2015 r., dla Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz dla instalacji produkcji paliw alternatywnych, eksploatowanej przez PTS ALBA Sp. z o.o. w Chorzowie .
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2095/OS/2015 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2007r. znak ŚR-III- 6618/PZ/l 41/06/7/07 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2846/OS/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. , Nr 964/OS/2014 z dnia 14 maja 2014r. oraz Nr 2603/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014r. ) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej przy ul. Staszica 1 w KuĽni Raciborskiej, prowadzonej przez Zespół Odlewni „Rafamet” Sp. z o.o. (NIP: 6391006954. REGON: 272833350).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2062/OS/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5 lutego 2015 roku, o znaku WER.6223.4.2014.JP, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych LIPÓWKA II w Dąbrowie Górniczej, eksploatowanej przez ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (Regon: 271588322, NIP 629-00-11-971).

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2013/OS/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego udzielonego Elektrowni „Rybnik” S.A. dla instalacji spalania paliw o nawie: Nowy Blok Energetyczny w Elektrowni „Rybnik” S.A. o mocy elektrycznej rzędu 900 MW, zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Podmiejskiej” decyzją Marszałka Województw a Śląskiego znak 219/OS/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1999/OS/2015 z dnia 06.11.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. Nr 232/OS/2009 (zmienionej decyzjami z dnia 28 kwietnia 2010r. Nr 1611/2010, z dnia 1 lutego 2011 r. Nr 338/OS/2011, z dnia 19 kwietnia 2011 r. Nr 293/OS/2011, z dnia 23 listopada 2011 r. Nr 3524/OS/2011, z dnia 8 lutego 2012 r. Nr 346/OS/2012, z dnia 26 listopada 2014 Nr 2585/OS/2014) dla Bioagra-Oil S.A. w Tychach - instalacji do wytwarzania estrów kwasów tłuszczowych zlokalizowanej w Tychach przy ul. Przemysłowej 64.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2016/OS/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany decyzji nr 1168/OS/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2015r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji eksploatowanej obecnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Grenadierów 21.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1858/OS/2015 z dnia 22.10.2015 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 paĽdziernika 2005 r. znak OŚR.1.7681-5/04/05 udzielającej Zakładowi Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. (Regon 017341819, NIP 118-16-06-467) Ciepłownia Rejtana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej 140 MW, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Rejtana 37/39, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 czerwca 2009 r. znak OŚR.1.7681-13/08/09 oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2792/OS/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. i nr 2527/OS/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713