Czas wygenerowania treści 2020-05-29 03:22:34

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Finanse Województwa / Opinie RIO
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 163.373.379 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Województwa Śląskiego.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Śląskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 163.373.379 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Województwa Śląskiego.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno-porównawczymi.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Województwo Śląskie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 159.493.626 zł
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 116.389.562 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Województwa Śląskiego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713