Czas wygenerowania treści 2020-04-06 01:35:03

Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2104 284 IV 2013 Wersja ang.
Załącznik do Uchwały nr 2934/198/IV/2012 z dnia 23.10.2012 r.
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Podmioty prowadzące taką działalność podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
wniosek o wydanie decyzji administracyjnej ws uznania grupy producentów owoców i warzyw
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
Stypendia dla uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego
Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713