Czas wygenerowania treści 2020-07-12 10:42:20

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 24 listopada 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek o godz. 8:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017 – 2030.
 3. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-11-2016 10:01:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 listopada 2016
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Środa o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030.
 3. Opiniowanie projektu uchwały budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-11-2016 13:56:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 listopada 2016
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Informacja na temat liczby uchodźców w województwie śląskim oraz udzielonej im pomocy.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 (druk V/484).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/485).
 5. Omówienie propozycji do Planu pracy Komisji na 2017 rok.
 6. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-11-2016 08:26:49
Ostatnia aktualizacja: 17-11-2016 08:40:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 21 listopada 2016
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek przed sesją o godz. 9:15


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/6/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Motyka 18-11-2016 08:44:54
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Motyka 18-11-2016 08:46:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 21 listopada 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek przed sesją o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (druk V/476).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bytom (druk V/480) .
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-11-2016 08:26:10
Ostatnia aktualizacja: 17-11-2016 08:37:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 21 listopada 2016
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek przed sesją o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 7.04.2016 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 22.06.2016 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 11.10.2016 r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 12.10.2016 r.
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (druk V/476).
 7. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-11-2016 08:26:33
Ostatnia aktualizacja: 17-11-2016 08:34:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 18 listopada 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z informacją na temat zaawansowania prac nad wpisaniem Tarnogórskiego Dziedzictwa Industrialnego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Sejmiku (druki V/477).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-11-2016 09:33:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030.
 4. Prezentacja projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-11-2016 14:01:56
Ostatnia aktualizacja: 09-11-2016 14:03:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2016
Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. (druk V/476).
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-11-2016 13:33:26
Ostatnia aktualizacja: 10-11-2016 13:33:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2016
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 (druk V/476).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/25/16/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy (druk V/479).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2025 (druk V/481).
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-11-2016 07:00:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713