Czas wygenerowania treści 2020-07-12 12:21:16

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 12 grudnia 2014
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 11:07:36
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 11:14:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 11 grudnia 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Rozpoczęcie procedury opiniowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 3. Rozpoczęcie procedury opiniowania projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 11:05:24
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 11:14:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 13 listopada 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 16:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. piniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w KatowiachMetryczka informacjiWprowadzenie: 07-11-2014 10:17:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 listopada 2014
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Rynku.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowiach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-11-2014 10:15:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 listopada 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowiach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-11-2014 10:14:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 listopada 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Przyjęcie „Programu ochrony powietrza dla terenów województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
 3. Przyjęcie zmian uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”.
 4. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Ruda Śląska.
 5. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Krupski Młyn.
 6. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Tworóg.
 7. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Czechowice - Dziedzice.
 8. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Pszczyna.
 9. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Dąbrowa Górnicza.
 10. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Blachownia.
 11. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Gardawice.
 12. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Orzesze Śródmieście.
 13. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wyry.
 14. Przyjęcie zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Knurów.
 15. Przyjęcia wyznaczenia Aglomeracji Ogrodzieniec.
 16. Przyjęcia wyznaczenia Aglomeracji Żarki Letnisko.
 17. Sprawy różne.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowiach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-11-2014 09:27:35
Ostatnia aktualizacja: 07-11-2014 09:28:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 27 października 2014
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek o godz. 16:15 podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie Założeń Programowych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030.
 3. Sprawy różne.

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku, ul. Wrzosowa 28a.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-10-2014 12:10:07
Ostatnia aktualizacja: 21-10-2014 12:12:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 16 października 2014
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Czwartek o godz. 15:00

 • Wspólne posiedzenie doraźnej Komisji „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego i Komisji Statutowo-Regulaminowej


  Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Omówienie Regulaminu Kapituły Odznaki Honorowej.
  3. Sformułowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.
  4. Wolne wnioski.

  Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

 • Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-10-2014 12:59:15
  Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
  Posiedzenie komisji z dnia 16 października 2014
  doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

  Czwartek o godz. 15:00

 • Wspólne posiedzenie doraźnej Komisji „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego i Komisji Statutowo-Regulaminowej


  Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
  2. Omówienie Regulaminu Kapituły Odznaki Honorowej.
  3. Sformułowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.
  4. Wolne wnioski.

  Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

 • Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-10-2014 12:53:53
  Ostatnia aktualizacja: 10-10-2014 12:59:01
  Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
  [+] Rejestr zmian
  Posiedzenie komisji z dnia 15 października 2014
  Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Środa o godz. 13:00


  Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie prac Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji – dyskusja.
  3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji za okres od grudnia 2010 roku do września 2014 roku.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

  Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-10-2014 07:46:58
  Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


   
  O urzędzie

  Urząd Marszałkowski
  Województwa Śląskiego

  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
  tel. centrala +48 (32) 20 78 888
  kancelaria@slaskie.pl

  kancelaria ogólna: parter, pok. 164
  poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

  NIP Województwa
  (rozliczenia): 954-277-00-64
  NIP Urzędu
  (spr. pracownicze): 954-22-60-713