Czas wygenerowania treści 2020-10-20 03:02:36

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 28 listopada 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-11-2011 10:54:47
Ostatnia aktualizacja: 18-11-2011 10:57:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 24 listopada 2011
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek, godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Problemy MŚP w województwie śląskim; możliwości współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym.
 3. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2012 r.
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-11-2011 12:39:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 24 listopada 2011
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Proponowane wnioski Komisji oraz stanowisko w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2012rok z dnia 10 listopada 2011 roku 3064/96/IV/2011, a w szczególności:
  1. Dział 600- transport i łączność,
  2. Dział 700- gospodarka mieszkaniowa,
  3. Dział 710- działalność usługowa.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 z dnia 10 listopada 2011 roku 3063/96/IV/2011.
 4. Proponowany harmonogram posiedzeń Komisji na 2012 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-11-2011 12:38:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 listopada 2011
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Środa, godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020.
 3. Zaopiniowanie projektu Budżetu Województwa Ślaskiego na 2012 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-11-2011 14:48:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 listopada 2011
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020.
 3. Zaopiniowanie projektu Budżetu Województwa Ślaskiego na 2012 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-11-2011 14:48:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 listopada 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpoczęcie procedury opiniowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020.
 3. Rozpoczęcie procedury opiniowania projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-11-2011 14:32:20
Ostatnia aktualizacja: 15-11-2011 14:33:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 10 listopada 2011
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Czwartek, godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-10-2011 13:59:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 listopada 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Plany Zarządu Województwa Śląskiego w kontekście nowej ustawy o działalności leczniczej.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-10-2011 12:33:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 listopada 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i przyjęcie protokołu.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-10-2011 09:51:52
Ostatnia aktualizacja: 31-10-2011 12:22:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 10 listopada 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Omówienie działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-10-2011 10:19:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713