Czas wygenerowania treści 2020-11-24 21:25:40

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 9 listopada 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 9 listopada 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Śląskiego III kadencji.
 4. Sprawy różne.

Sala 280 (Gabinet Przewodniczącego Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-11-2010 09:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 listopada 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 8 listopada 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podsumowanie działalności Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia III kadencji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. .
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-11-2010 12:03:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 listopada 2010
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 8 listopada 2010

godz. 14:00, zaproszeni goście: 14.30

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji za okres III kadencji Sejmiku..
 4. Zakończenie działalności Komisji – podziękowania za współpracę.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-10-2010 10:58:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 października 2010
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Poniedziałek, 25 października 2010

godz. 14:30

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie sprawozdania z prac Komisji za okres 2008-2010 w III kadencji Sejmiku.
 3. Omówienie działalności ROPS za rok 2010.
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie w siedzibie ROPS, ul. Modelarska 10, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-10-2010 09:16:32
Ostatnia aktualizacja: 25-10-2010 09:17:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 października 2010
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Wtorek, 19 października 2010

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. nadania statutu Muzeum Śląskiemu w Katowicach (Druk 979/III),
  2. nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Pszczynie (Druk 980/III),
  3. nadania statutu Górnośląskiemu Parkowi Etnograficznemu w Chorzowie (Druk 981/III),
  4. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (Druk 988/III),
  5. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie (Druk 989/III),
  6. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (Druk 990/III),
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 274, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-10-2010 14:08:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 października 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 19 października 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-10-2010 12:59:10
Ostatnia aktualizacja: 11-10-2010 13:00:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 18 października 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 18 października 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie przygotowywanego rządowego pakietu ustaw zdrowotnych pod kątem zadań Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie ochrony zdrowia.
 3. Informacja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji w zakresie przeciwdziałania handlowi narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-10-2010 12:45:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 października 2010
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 18 października 2010

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Woj. Śl. położonych w Lublińcu (druk III/991),
  2. upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011-2015 na realizację projektu pod nazwą „ Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (druk III/994),
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-10-2010 11:47:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 października 2010
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 18 października 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przedstawienie materiałów pt „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Województwa Śląskiego za rok szkolny 2009/2010” oraz „Kierunki działań odnoszących się do przyszłości zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników społecznych”.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 280 - gabinet Przewodniczącego Sejmiku, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-10-2010 10:38:22
Ostatnia aktualizacja: 15-10-2010 10:47:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 15 października 2010
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek, 15 października 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przedstawienie głównych kierunków prowadzonej inwestycji – Grażyna Kamińska, Dyrektor Wydziału Inwestycji.
 2. Omówienie przebiegu prac budowlanych – przedstawiciel inżyniera kontraktu oraz wykonawcy (kierownik budowy).
 3. Przejście na teren budowy, spacer poglądowy.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Miejsce spotkania: WOKiS „Stadion Śląski” w Chorzowie, wjazd od strony bramy nr 1.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-10-2010 13:13:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713