Czas wygenerowania treści 2020-11-24 21:28:38

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 26 listopada 2008
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Środa, 26 listopada 2008

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie „Projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009”.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-11-2008 09:41:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 listopada 2008
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Wtorek, 25 listopada 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie „Projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009”.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-11-2008 09:47:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 listopada 2008
Doraźna Komisja ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu

Wtorek, 18 listopada 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Omówienie „Wojewódzkiego Programu Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych”.
 5. Stan przygotowań do „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego”.
 6. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia .

Sala 279 (Gabinet Przewodniczącego Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-11-2008 13:24:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 listopada 2008
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wtorek, 18 listopada 2008

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu „Wojewódzkiego programu przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych wraz z koncepcją rozbudowy narzędzi informatycznych oraz prognozą jego oddziaływania na środowisko”.
 3. Wojewódzki System Odpadowy – prezentacja przygotowana przez Wydział Ochrony Środowiska.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-11-2008 11:59:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 listopada 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 18 listopada 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Prezentacja Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. (kierunki działania).
 3. Pierwsze czytanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 oraz przyjęcie harmonogramu pracy nad ww. projektem.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-11-2008 11:45:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 17 listopada 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 (druk III/477),
  2. wyrażenie zgody na zmianę kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008r (druk III/484),
  3. zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2008 r. (druk III/485),
  4. aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010 stanowiącego załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/20/1/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008 (druk III/492),
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-11-2008 14:11:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 listopada 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 17 listopada 2008

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
 3. Funkcjonowanie lecznictwa zamkniętego w województwie śląskim na przykładzie wybranych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie pełni funkcję organu założycielskiego:
  1. sytuacja finansowa za 9 miesięcy 2008 roku,
  2. informacja o kosztach leczenia,
  3. sytuacja kadrowa,
  4. współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie funkcjonowania systemu Jednorodnych Grup Pacjentów,
  5. funkcjonowanie łóżek klinicznych w szpitalach marszałkowskich.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala konferencyjna (parter) w budynku przy ul. Reymonta 24 w Katowicach.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-11-2008 09:32:45
Ostatnia aktualizacja: 13-11-2008 09:33:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 14 listopada 2008
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek, 14 listopada 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-11-2008 11:59:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 listopada 2008
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Środa, 12 listopada 2008

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór przedstawicieli do komisji Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-11-2008 14:54:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 października 2008
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa, 22 października 2008

godz. 9:30

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  Zaopiniowanie projektu porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Nadrenią Północną-Westfalią.

Sala Sejmu Śląskiego (przed sesją Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-10-2008 11:57:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713