Czas wygenerowania treści 2019-12-12 09:25:26

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 19 listopada 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek, 19 listopada 2007

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Analiza projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-11-2007 09:24:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 listopada 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 12 listopada 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na rok 2008.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-11-2007 14:14:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 listopada 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Środa, 7 listopada 2007

godz. 8:150

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 274, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-11-2007 13:26:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 października 2007
Komisja Rewizyjna

Czwartek, 18 października 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu.
 2. Analiza wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 280, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 12-10-2007 13:18:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 października 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa, 17 października 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 12-10-2007 13:20:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 października 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 15 października 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sytuacja Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach oraz Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieżyw Katowicach.
 3. Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Zatowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 12-10-2007 13:22:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 24 września 2007
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek, 24 września 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołów.
 3. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2007 roku.
 4. Ustalenie zakresu kontroli zespołów powołanych do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.
 5. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 24-09-2007 10:24:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 września 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 18 września 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołów z ostatnich posiedzeń.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2007 roku.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-09-2007 11:06:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 września 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 17 września 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2007 roku.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-09-2007 11:05:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 września 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 17 września 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na remont drogi, powiatowej nr S 1408 w Międzybrodziu Żywieckim,
  • wyrażenie zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny 91875/1000000 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Częstochowie, na rzecz Gminy Miasto Częstochowa,
  • przedłużenia na lata 2007-2008 obowiązywania Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006 oraz wprowadzenia do Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005- 2006, przedłużonego na lata 2007-2008 tabel finansowych na rok 2007,
  • zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok,
  • zmiany planu finansowego na 2007 rok zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
  • wyrażenie zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008,
  • Programu finansowania w ramach Pomocy Technicznej zadania w zakresie Instytucji pośredniczącej drugiego stopnia w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • utworzenie wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn.: "Śląskie Centrum Przedsiębiorczości".
 3. Przyjęcie protokołu z 11 i 12-go posiedzenia Komisji,
 4. Sprawy bieżące,
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-09-2007 11:03:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713