Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:35:07

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 23 października 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 23 października 2006

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2002- 2006.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-10-2006 14:58:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 października 2006
Komisja Statutowo - Regulaminowa

Poniedziałek, 23 października 2006

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Przyjęcie sprawozdania Komisji za okres od 16.12.2002 r. do 23.10.2006 r.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-10-2006 14:57:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 października 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 19 października 2006

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podsumowanie działalności Komisji w kadencji 2002-2006.
 3. Przyjęcie protokołów.
 4. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-10-2006 15:04:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 października 2006
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek, 19 października 2006

godz. 13:00

Wspólne Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w nieprzemysłowych regionach województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko tego Programu
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2002-2006.
 4. Sprawy bieżące o wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-10-2006 15:03:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 października 2006
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 19 października 2006

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Uchwalenie Programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w nieprzemysłowych regionach województwa śląskiego.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za okres od 08.01.2003 r. do 19.10.2006 r.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-10-2006 15:02:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 października 2006
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Wtorek, 17 października 2006

godz. 10:00

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, ul. Parkowa 1, Chorzów

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-10-2006 15:01:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 września 2006
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 14 września 2006

godz. 11:30

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
 2. Omówienie podziału środków i plan remontów dróg wojewódzkich w naszym regionie,
 3. Omówienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 4. Zapoznanie się Komisji z problemem składowania odpadów na wyrobisku po kopalni piasku w Sosnowcu wzdłuż rzeki Biała Przemsza.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 08-09-2006 15:16:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 września 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 12 września 2006

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji dotyczącej sytuacji w GTL S.A.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 6 miesięcy 2006 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 5. Przyjęcie protokołów.
 6. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 08-09-2006 15:14:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 września 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 11 września 2006

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podwyżki płac w służbie zdrowia (z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych a także dyrektorów wybranych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie).
 3. Wskaźniki budżetowe za lata 2002-2006 zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 08-09-2006 15:13:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 września 2006
Komisja Rewizyjna

Czwartek, 7 września 2006

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2006 roku.
 3. Rozpatrzenie skargi na Zarząd Województwa.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 04-09-2006 09:10:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713