Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:52:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
35/163/V/2017uzgodnienie wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
2674/161/V/2016wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jeleśnia na lata 2016-2025
2508/157/V/2016wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków
2413/155/V/2016wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
1913/139/V/2016przyjęcia uzasadnienia i podsumowania do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 13.09.2016 r., poz. 4619)
1872/137/V/2016wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020
1825/135/V/2016wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
1675/131/V/2016wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji obszarów Gminy Łękawica do roku 2025
1664/131/V/2016przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
1623/130/V/2016wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
1622/130/V/2016udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Łabarzewskiej – p.o. dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1172/120/V/2016wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
1171/120/V/2016wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016-2023
1092/119/V/2016wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2016-2026
795/111/V/2016wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
483/99/V/2016wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta CzeladĽ na lata 2016-2023
401/97/V/2016przystąpienia do organizacji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2016
86/89/V/2016wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
2258/78/V/2015przyjęcia dokumentu pn. Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego
613/325/IV/2014przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
318/314/IV/2014zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2558/296/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.11.2013 r.
317/314/IV/2014zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2556/296/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.11.2013 r.
272/313/IV/2014zmiany uchwały Nr 1712/162/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zakresu zadań i składu osobowego Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego powołanego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 168/7/IV/2010 z dnia 28.12.2010 r.
238/311/IV/2014zmiany Uchwały Nr 2352/289/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.10.2013 r. w sprawie powołania Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej
155/308/IV/2014zmiany Uchwały Nr 995/43/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2011 r. z póĽn. zm. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713