Czas wygenerowania treści 2021-04-18 09:38:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
892/253/V/2018przyjęcia od „Jelonek” Jerzy Fryda Spółka Jawna darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 939 w miejscowości Strumień
833/252/V/2018zawarcia Porozumienia z Miastem Gliwice o szczegółowych warunkach wykonania w 2018 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
832/252/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Wisławowi Janiszewskiemu – burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny reprezentującemu Gminę i Miasto Czerwionka – Leszczyny z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Parkowej 9
831/252/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Wisławowi Janiszewskiemu – burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny reprezentującemu Gminę i Miasto Czerwionka – Leszczyny z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Parkowej 9
830/252/V/2018zawarcia umowy z Miastem Gliwice
783/251/V/2018zawarcia Aneksów do Porozumień z Gminą Szczyrk
782/251/V/2018zawarcia Aneksów do Umów z Gminą Szczyrk
781/251/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Iskale – wójtowi Gminy Nędza reprezentującemu Gminę Nędza z siedzibą w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5
780/251/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Alojzemu Cichowskiemu – burmistrzowi Gminy WoĽniki reprezentującemu Gminę WoĽniki z siedzibą w WoĽnikach Rynek 11
779/251/V/2018zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2018.03 część ZDW i GIP
748/250/V/2018zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Dino Polska S.A. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 (ul. Świerklańska) z drogą gminną (ul. Hoły) w miejscowości Jankowice
747/250/V/2018 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
663/249/V/2018zawarcia Aneksu nr 6 do Porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski
662/249/V/2018zawarcia umowy z Miastem Wodzisław Śląski
661/249/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Janosikowi – burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica, reprezentującemu Miasto i Gminę Pilica z siedzibą w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46a
660/249/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Górce – dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, reprezentującemu Powiat Pszczyński z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3-go Maja 10
659/249/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
658/249/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
656/249/V/2018zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
654/249/V/2018zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
653/249/V/2018zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków niewykorzystanych w 2017 roku na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
655/249/V/2018zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
607/247/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Miastem i Gminą Pilica
606/247/V/2018zawarcia Aneksu do Umowy z Miastem i Gminą Pilica
605/247/V/2018uzgodnienia pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice odcinka drogi powiatowej nr 4105 S 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713