Czas wygenerowania treści 2020-10-21 00:43:45

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/35/8/2017zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017
V/35/7/2017zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017
V/35/4/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/34/3/2017zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/34/1/2017wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Śląskiego do składu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
V/31/4/2016w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok
V/31/3/2016w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/31/2/2016w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/31/1/2016w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/30/1/2016zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/29/5/2016zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2016 rok
V/29/3/2016zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/27/2/2016zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/26/9/2016zmiany uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej
V/26/5/2016udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 11 lipca 2016 roku mieszkańców Sołectw: Tęgobórz, Gustawów i Małachów
V/26/3/2016zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016–2025
V/25/14/2016udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku
V/25/13/2016udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Miastu Będzin
V/25/12/2016udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze i Miastu Gliwice
V/25/10/2016zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/22/5/2016zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/21/3/2016zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/20/8/2016udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim
V/20/7/2016udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze i Miastu Gliwice
V/20/5/2016zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2016 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713