Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:16:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/38/12/2017zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/35/14/2017zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/35/13/2017zmiany uchwały Nr IV/51/16/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
V/30/6/2016zmiany uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
V/29/5/2016zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2016 rok
V/25/9/2016przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
V/22/1/2016przyjęcia rezolucji dotyczącej uwzględnienia edukacji regionalnej w nowej Podstawie programowej kształcenia ogólnego
V/21/5/2016zmiany uchwały Nr IV/51/16/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
V/20/9/2016zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2016 rok
V/19/5/2016zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie (zmienionej uchwałą Nr III/53/6/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2010 roku oraz uchwałą Nr IV/11/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2011 roku)
V/19/4/2016zmiany uchwały Nr IV/51/16/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
V/19/3/2016udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 roku Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku
V/15/5/2015zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok
V/12/41/2015zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok
V/10/12/2015przekształcenia Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu poprzez likwidację internatu wchodzącego w skład tej placówki
V/9/10/2015zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok
V/9/7/2015przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku
V/6/20/2015likwidacji Centrum Języków Europejskich –Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
V/6/19/2015likwidacji I, II i III Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych wchodzących w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
V/6/18/2015likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
V/6/17/2015likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
V/6/16/2015likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej
V/6/15/2015likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
V/6/7/2015udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 roku Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku
V/6/4/2015przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713