Czas wygenerowania treści 2020-09-27 18:47:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/42/9/2005zmiany planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok
II/31/11/2005wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rudzie Śląskiej, na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska
II/31/9/2005wydłużenia okresu obowiązywania zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 o kolejne lata 2005 - 2006
II/30/1/2005określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004
II/29/20/2004zmiany uchwały własnej Nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionej uchwałą Nr II/7/9/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku
II/23/21/2004likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie
II/22/23/2004powołania Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
II/21/2/2004uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
II/18/19/2004przyjęcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału kraju na jednostki statystyczne NUTS 1
II/18/17/2004wyrażenia woli dokonania darowizny nieruchomości położonej w Bielsku Białej przy ulicy Legionów 25, na cel publiczny, na rzecz tworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Bielsku Białej
II/18/6/2004w trybie bezprzetargowym, na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Pyrzowicach
II/17/2/2004nabycia przez Województwo Śląskie 120 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach za łączną kwotę 12.000 zł
II/15/19/2003zmiany uchwały nr I/10/4/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie statutu Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku - Białej
II/15/12/2003przekształcenia jednostki budżetowej Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie w zakład budżetowy
II/13/3/2003zwiększenia w 2003 roku planu przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym – Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej
II/7/9/2003zmiany uchwały własnej Nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
II/6/2/2003zmiany planu przychodów i wydatków na 2003 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
II/5/5/2003uchylenia uchwały nr I/33/15/01 z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie kontynuowania prac nad koncepcją modelu przestrzennego zintegrowanego systemu infrastruktury transportowo-przesyłowej Górnego Śląska
II/5/4/2003zmiany uchwały nr I/33/12/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie trybu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa
II/5/3/2003uchylenia uchwały nr I/33/11/01 z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad organizowania prac z zakresu planowania przestrzennego
II/2/21/2002wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Częstochowie, na rzecz Miasta Częstochowa
II/2/14/2002powołania doraĽnej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
I/50/3/2002zmiany uchwał: nr I/21/16/2000 z dnia 19 czerwca 2000 roku w sprawie oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej „Szpital Chorób Płuc” w Siewierzu nieruchomości w użytkowanie oraz I/21/20/2000 z dnia 19 czerwca 2000 roku w sprawie oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej „Centrum Diagnostyki Medycznej i Rehabilitacji” w Ustroniu nieruchomości w użytkowanie
I/49/3/2002zmiany uchwały nr I/45/16/2001 w sprawie ustalenia liczebności i składu osobowego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
I/43/27/2001określenia Trybu i warunków koniecznych do zainicjowania zmiany lub wypowiedzenia Kontraktu Województwa Śląskiego na lata 2001 – 2002 przez stronę samorządową 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713