Czas wygenerowania treści 2020-11-24 21:27:41

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/19/18/2016wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Bytomiu
V/16/35/2015zbycia udziałów spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.
V/16/34/2015zbycia udziałów spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.
V/16/10/2015wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w drodze przetargowej, na czas oznaczony 10 lat, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej
V/16/9/2015wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w gminie Wilkowice
V/11/13/2015wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu w drodze przetargowej, na czas oznaczony 10 lat, zespołu pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
V/11/12/2015zmiany uchwały Nr IV/20/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 roku
V/9/5/2015zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania, zmienionej uchwałą Nr IV/14/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 paĽdziernika 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
V/6/12/2015ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/48/15/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego
V/6/10/2015wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy, na czas oznaczony 10 lat, parterowego pawilonu zachodniego przy Alei Legionów 10
V/6/8/2015wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie w formie darowizny nieruchomości położonej w Tychach na rzecz Gminy Tychy
IV/55/8/2014zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bystrej
IV/47/5/2014wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą w Katowicach na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości obejmującej dwie zabudowane działki gruntu, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Chorzowie, której wartość przekracza równowartość 250.000,- euro
IV/47/4/2014wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach na rzecz Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach oraz określenia trybu zbycia akcji
IV/46/3/2014wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddania w użytkowanie na rzecz Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie na czas nieoznaczony nieruchomości obejmującej sześć działek gruntu, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Chorzowie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku
IV/46/2/2014zmiany uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie
IV/45/11/2013wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu do spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nieruchomości obejmującej lokal użytkowy, położonej w Katowicach przy ulicy Dworcowej 3, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
IV/45/10/2013wyrażenia zgody na sprzedaż Miastu Jastrzębie-Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Jastrzębiu-Zdroju, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa oraz uchylenia uchwały Nr III/22/18/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2008 roku
IV/43/9/2013wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie w formie darowizny nieruchomości położonej w Pilchowicach na rzecz Gminy Pilchowice
IV/41/6/2013wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Rybnik, położoną w Rybniku, bez obowiązku dokonywania dopłat
IV/39/12/2013wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości w części dotyczącej działki nr 3308/43 położonej w Lublińcu
IV/39/11/2013wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Jeziorowicach, gmina Żarnowiec, powiat zawierciański
IV/39/8/2013wyrażenia zgody na wniesienie do spółki kapitałowej ze 100-procentowym udziałem Województwa Śląskiego, powstałej w wyniku przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu, jako aportu zabudowanej nieruchomości położonej w Siewierzu
IV/38/9/2013utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych
IV/36/11/2013wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości zawartych pomiędzy Województwem Śląskim i Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713