Czas wygenerowania treści 2021-01-28 14:47:32

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/32/15/2013uchylenia uchwały Nr IV/26/11/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2012 roku
IV/28/4/2012powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
IV/20/14/2012zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
IV/19/9/2012wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
IV/16/27/2011powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
IV/16/11/2011zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
IV/16/10/2011zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
IV/16/9/2011zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
IV/13/3/2011określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do wojewódzkiego regularnego przewozu osób realizowanego przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.
IV/12/12/2011udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2936 S w Sośnicowicach
IV/6/4/2011przyjęcia oświadczenia dotyczącego bezpłatnego korzystania z odcinków autostrad A1 i A4 na terenie Województwa Śląskiego
III/58/7/2010przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
III/58/6/2010zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
III/58/5/2010zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
III/57/5/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna – Oświęcim – Kraków
III/57/4/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Bielsko-Biała – Kraków
III/57/3/2010wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do przebudowy drogi Olkusz-Kraków i remontu drogi Katowice-Olkusz
III/57/2/2010poparcia starań zmierzających do modernizacji linii kolejowych łączących Województwa Śląskie i Małopolskie
III/56/2/2010zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
III/55/15/2010udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnego z celami dokumentu pod nazwą: Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych
III/47/3/2010utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/46/9/2010zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010
III/40/9/2009udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na przeprowadzenie naprawy dróg powiatowych o numerach: 2017 S, 2016 S i 2008 S
III/40/8/2009udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3808 S relacji Helenówka Jaworznik 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713