Czas wygenerowania treści 2020-06-05 10:12:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/7/8/2011zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/5/31/2011przyjęcia apelu do Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP i Rady Ministrów RP w sprawie wsi i rolnictwa
IV/5/19/2011określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku
IV/5/18/2011zatwierdzenia Cennika Usług świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/5/17/2011zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu rocznej działalności w 2010 roku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/4/3/2011wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie wydzielonej części majątku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Częstochowie, oznaczonej jako działka nr 862/21 o pow. 0,3272 ha (KW 86134)
III/59/17/2010zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/55/5/2010zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/55/27/2010nowych warunków pracy dla pracowników likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
III/55/28/2010nowych warunków pracy dla pracowników likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
III/53/15/2010zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/53/16/2010zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/52/5/2010zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/52/8/2010zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
III/52/4/2010zmiany uchwały Nr III/45/10/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, dotyczącej zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/51/9/2010wskazania dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/51/8/2010zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/50/16/2010zatwierdzenia Cennika Usług Świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/50/15/2010utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie oraz nadania jej statutu
III/50/14/2010likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
III/50/13/2010utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz nadania jej statutu
III/50/12/2010likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
III/50/9/2010zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/48/11/2010określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku
III/48/4/2010zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności za 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713