Czas wygenerowania treści 2021-03-05 04:39:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/46/4/2014podjęcia działań zmierzających do prowadzenia wojewódzkiej instytucji kultury pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przez Województwo Śląskie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako wspólnej instytucji kultury
IV/44/6/2013zmiany uchwały Nr IV/41/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2013 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Pszczynie
IV/44/5/2013zmiany uchwały Nr IV/41/1/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2013 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu w Bielsku-Białej
IV/43/2/2013nadania statutu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
IV/43/1/2013nadania statutu Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu
IV/41/8/2013przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach poprzez likwidację Filii w Czeladzi, Filii w Piekarach Śląskich oraz Filii w Świętochłowicach
IV/41/7/2013przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku poprzez likwidację Filii w Wodzisławiu Śląskim
IV/41/4/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/41/2/2013nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Pszczynie
IV/41/1/2013nadania statutu Muzeum Historycznemu w Bielsku-Białej
IV/39/6/2013przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2013 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
IV/38/20/2013przyjęcia projektu statutu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
IV/38/19/2013przyjęcia projektu statutu Muzeum Zamkowego w Pszczynie
IV/38/18/2013zmiany nazwy i przyjęcia projektu statutu Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej
IV/38/17/2013przyjęcia projektu statutu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
IV/37/7/2013zamiaru przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku poprzez likwidację Filii w Wodzisławiu Śląskim
IV/37/6/2013zamiaru przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach poprzez likwidację Filii w Czeladzi, Filii w Piekarach Śląskich oraz Filii w Świętochłowicach
IV/31/2/2013uzgodnienia projektu statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – instytucji kultury mającej powstać w wyniku połączenia Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu
IV/30/8/2013aktu o połączeniu instytucji kultury Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu w jedną instytucję kultury pod nazwą: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
IV/27/16/2012zmiany uchwały Nr IV/21/6/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2012 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
IV/27/10/2012podjęcia działań zmierzających do prowadzenia jako wspólnej gminnej instytucji kultury pod nazwą: Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem przez Gminę Cieszyn i Województwo Śląskie
IV/27/2/2012przyjęcia oświadczenia dotyczącego wspomnienia o profesorze Walerianie Pańko w rocznicę śmierci
IV/27/1/2012przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda
IV/25/14/2012wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Województwo Śląskie udziałów Studia Filmów Rysunkowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej będących własnością Skarbu Państwa
IV/25/13/2012przyjęcia „Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego” i uchylenia uchwały Nr I/11/18/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713