Czas wygenerowania treści 2021-04-18 09:42:26


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel SKAUT, kat. *, Chorzów.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-11-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel PUSTELNIK, kat. *, Wisła Mała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel Korona kat.***, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-9-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel SAHARA kat. **** w Bielsku - Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-8-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: KORAL TRAVEL Krzysztof Słonecki Sosnowiec , Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-8-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Jawor w Brennej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat - kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1.Zgodność dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/32/7/2006 z dnia 21 marca 2006 roku, 2.Realizacja planów doskonalenia zawodowego nauczycieli (roczny za rok 2005, wieloletni plan rozwoju placówki), 3.Przestrzeganie przepisów prawa pracy w sferze uprawnień pracowniczych, 4.Prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w roku 2005 i 2006, 5.Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników, 6.Prawidłowość stosowania rzeczowego wykazu akt, 7.Prawidłowość zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-5-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2003 i 2004, umów zleceń, wydatkowania środków na wynagrodzenia
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiederkiewicza, Mikołów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarowanie skałdnikami majątkuruchomego
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-12-2004
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarowanie skałdnikami mienia ruchomego ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia stacji i zespołów wyjazdowych podległych RPR w Sosnowcu
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2004

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713