Czas wygenerowania treści 2021-04-18 09:59:00


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kadr i Płac (PK)
Podmiot kontrolowany: Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Sp. z o.o.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej przechowawców o czasowym okresie przechowywania z wydanym zaświadczeniem.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Camping Ondraszek w Bielsku - Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii camping
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o/miejski w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Badanie poprawności wykonywanych zadań przez osoby posiadajace uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz ważności uprawnień zgodnie z zobowiązującymi przepisami
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Voyager w Orzeszu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny, Koszęcin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 23.07.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.09.2010r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 2.11.2010r. w zakresie: 1.Wydatkowanie środków z dotacji w nadmiernej wysokości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o /Zawiercie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Badanie poprawności wykonywanych zadań przez osoby posiadajace uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz ważności uprawnień zgodnie z zobowiązującymi przepisami
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Hanusek w Orzeszu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Travel Cafe w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-7-2010
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713