Czas wygenerowania treści 2020-08-07 14:26:34

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Konkursy / Małe Granty
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie”, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Odrodzenie na Hawajach” – spotkanie integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzinami.
Oferta Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich opiekunów i Przyjaciół z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: "Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane poprzez prowadzenie zajęć z hipoterapii"
Oferta Śląskiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji z siedzibą w Katowicach na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: „Aktywne wakacje 2015”,

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z siedzibą w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Regionalny festiwal artystyczno-wokalny ”DO-RE-MI” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego „Wyjazd po zdrowie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów”.
Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z Chorzowa dotycząca realizacji zadania publicznego Województwa Śląskiego w formie bezkonkursowej pod nazwą: „Szkolenie tyflologiczne dla członków PZN Okręg Śląski".
Oferta Fundacji ARKA NOEGO z Katowic na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: „Organizacja konferencji metodyczno-szkoleniowej oraz pikniku dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”.
Oferta Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego pn. „Autyzm wyzwaniem dla rodziców i specjalistów”.
Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie „Fantazja” na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: Konferencja naukowo-szkoleniowa „Dziecko z niepełnosprawnością – od diagnozy do terapii”.
Oferta zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia "Ze zdrowiem nam do twarzy" Organizacja Kobiecego Parku podczas II Kongresu Kobiet Województwa Śłąskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713