Czas wygenerowania treści 2020-07-13 07:26:01

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Konkursy / Małe Granty
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Jesteśmy – Teatr w procesie zdrowienia – zwiększanie szans na integrację osób po kryzysie psychicznym ze społecznością lokalną poprzez działania o charakterze artystycznym”” z dnia 10 lipca 2015r.
Oferta Stowarzyszenia "Power Of Soul" z siedzibą w Katowicach na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: " II Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych "MocArt"
Oferta Stowarzyszenia "Twoje Zdrowie" z siedzibą w Bielsku-Białej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: "Sto kilo mniej żyje się lżej"
Oferta Górnośląskiego Stowarzyszenia Familia, z siedzibą w Gliwicach (ul. Dębowa 5, 44-100 Gliwice). pn. „Profilaktyka i terapia podwójnych diagnoz”.
Oferta Fundacji Szansa dla Niewidomych z Warszawy na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Smak na koniuszkach palców – warsztaty kulinarne dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu województwa śląskiego”
Oferta Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude z siedzibą w Chorzowie na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: Otwarty punkt konsultacyjny dla osób z zaburzeniami mowy oraz warsztaty logopedyczne w ramach Międzynarodowej Konferencji gopedycznej "Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej"
Oferta Stowarzyszenia "Twoje Zdrowie" z siedzibą w Bielsku-Białej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: "Sto kilo mniej żyje się lżej"
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Rodzin „Psyche”, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Razem łatwiej – integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia” z dnia 10 czerwca 2015r.
Oferta Stowarzyszenia Business Management Club Gliwice, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Prawo do normalności”.
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Rodzin „Psyche”, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Razem łatwiej – integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713