Czas wygenerowania treści 2020-04-06 00:04:20

zał. nr 13 do Uchwały Zarządu Nr 1265/53/V/2015
Zaszeregowanie obiektów hotelarskich.
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych.

Art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.).
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu
Zgłoszenie zbiórki publicznej

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U.2014.833) link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713