Czas wygenerowania treści 2019-02-23 14:13:24

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
zał. 1 do Uchwały Zarządu Nr 676
zał. do uchwały nr 743/330/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku
zał. nr 13 do Uchwały Zarządu Nr 1265/53/V/2015
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu
Zgłoszenie zbiórki publicznej

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U.2014.833) link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498
Złożenie wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 10, poz. 68; Dz.U. z 2008 roku, Nr 171, poz. 1056; Dz.U. z 2008 roku, Nr 216, poz. 1368)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713