Czas wygenerowania treści 2020-05-29 02:23:05

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
I/40/3/2001nabycia przez Województwo Śląskie akcji Beskidzkiej Giełdy Towarowej S.A.w Bielsku Białej
I/40/2/2001zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/22/11/2000 z dnia 17 lipca 2000 roku w sprawie oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Centrum Pediatrii w Sosnowcu nieruchomości w użytkowanie
I/39/5/2001przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
I/39/4/2001przekazania Ministrowi Zdrowia funkcji organu założycielskiego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
I/39/2/2001przekazania Miastu Częstochowa funkcji organu założycielskiego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
I/38/4/2001zmiany uchwały własnej Nr I/20/13/2000 z dnia 29 maja 2000 roku
I/38/3/2001zmiany uchwały własnej Nr I/20/11/2000 z dnia 29 maja 2000 roku
I/37/20/2001poparcia wystąpienia Zarządu Województwa Śląskiego o przekazanie na własność Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa
I/37/7/2001wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Wiśle stanowiących własność Województwa Śląskiego
I/36/13/2001zmiany uchwały nr I/26/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 6 listopada 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
I/35/9/2001wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sosnowcu stanowiącej własność Województwa Śląskiego
I/35/8/2001wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Górkach Wielkich stanowiącej własność Województwa Śląskiego
I/35/7/2001wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jastrzębiu Zdroju stanowiącej własność Województwa Śląskiego
I/35/6/2001wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie Województwa Śląskiego, będącej we władaniu Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
I/33/7/2001wprowadzenia zmian do uchwały nr I/23/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego, z dnia 4 września 2000 roku, w sprawie zasad gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawi
I/33/18/2001uregulowania problemów związanych z przejęciem terenu lotniska Mierzęcice
I/32/17/2001oświadczenia o uznaniu za celowe wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie Województwu Śląskiemu akcji Skarbu Państwa w Funduszu Górnośląskim S.A.
I/32/16/2001poparcia wystąpienia Zarządu Województwa Śląskiego o przekazanie przez Wojewodę Śląskiego mienia Skarbu Państwa
I/32/6/2001objęcia akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci samolotu L - 410 Turbolet
I/31/8/2001porozumienia dotyczącego przekazania lotniska w Pyrzowicach Samorządowi Województwa Śląskiego
I/30/3/2001wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny Gminy Siemianowice Śląskie na rzecz Województwa Śląskiego
I/26/7/2000wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości "Zamek Lubliniecki", stanowiącej własność Województwa Śląskiego na rzecz Miasta Lubliniec
I/26/4/2000wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
I/25/7/2000wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanieWojewództwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa
I/23/18/2000wyrażenia zgody na wystąpienie Zarządu Województwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokre 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713