Czas wygenerowania treści 2020-10-29 09:37:37

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „Zmiana konstrukcji dachu istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zabudowań gospodarczo-inwentarskich położonych w Ustroniu przy ul. Pasiecznej 5 na terenie pgr. Nr 1192/1”.
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Ustroniu przy ul. Drozdów na terenie pgr. nr 1896/9”.
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „Zmiana konstrukcji dachu połączona z rozbudową istniejącego domu mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Ustroniu Nierodzimiu przy ul. Wiejskiej na terenie pgr. nr 323/4”.
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz” dla działki nr 145 położonej w Żelisławicach KM-2”
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, dla terenu położonego w Łazach – Osiedle Stara Cementownia”
analizy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec
analizy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka przy ul. Zwycięstwa.
analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsko-Biała dla węzła na trasie przebiegu drogi krajowej S1.
analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cielętniki w gminie Dąbrowa Zielona.
analizy projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713