Czas wygenerowania treści 2020-10-21 10:23:19

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „Budowa wiaty nad dystrybutorami paliwa oraz montaż zbiornika LPG wraz z dystrybutorem na terenie istniejącej stacji paliw na działce nr 947/19” w KuĽni Raciborskiej przy ulicy Staszica”.
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „Budowa garażu blaszanego” w Bytomiu przy ulicy Mickiewicza 36.
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego" na paerceli nr 3123/323 w Rydułtowach przy ul. Podleśnej.
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami, garażem, osadnikiem ścieków" na parceli nr 877/127 w Rydułtowach przy ul. Pietrzkowickiej.
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego z garażem (wymiana kubatury) i osadnika ścieków" na parceli nr 1604/31 w Rydułtowach przy ul. O. Augustyna Kordeckiego.
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: "rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego" na dz. nr 2150 km 6 położonej w Sosnowcu przy ul. Traugutta 127.
decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz infrastrukturą techniczną w Sosnowcu przy ul. Łukasiewicza, na dz. nr 2417.
decyzji o warunkach zabudowy dla rozbudowy i nadbudowy (adaptacja poddasza na cele mieszkalne) istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej 125 F na dz. nr 71.
decyzji o warunkach zabudowy dla "wydzielenia gruntu zajętego pod przepust wałowy rzeki Wisły" w Bieruniu przy ul. Mielęckiego na parcelach nr 372/27 i 393/26.
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Modernizacja, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w celu adaptacji na dom opieki dla osób starszych w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 20A, na dz. nr 1036/34 i 1037/34".


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713