Czas wygenerowania treści 2021-01-28 16:53:02


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: TENIS ARENA, ul. Kozielska 33b, Gliwice. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie „PRO-ARTE” z siedzibą w Bytomiu przy ul.Jagiellońskiej 23
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie realizacji zadania publicznego pod tytułem VIII Gala Baletowa z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca zleconego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 549/31/V/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Pracownia Psychologiczna AGAMED Agnieszka Piecuch w Tarnowskich Górach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 627).
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel SKALITE kat. ***, Szczyrk.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrolasprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1) Ustalenie faktycznych wyników rekrutacji do Kolegium w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym do Kolegium na rok szkolny: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015. 2) Ustalenie faktycznej liczby słuchaczy Kolegium. 3) Prowadzenie w Kolegium rejestru delegacji w zakresie jego zgodności z wystawianymi przez UMWŚl delegacjami dla dyrektora Kolegium.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Kontrola przewodników górskich na szlaku turystycznym.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie: posiadania uprawnień przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika górskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: PULS Centrum Psychologii Agnieszka Pawlus w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 627).
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, 41-260 Sławków, ul. Kościelna 26
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej w 2015 r. na roboty konserwatorskie w ramach otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2015 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z Gliwic, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 29
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa dotycząca prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego „Gliwiccy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV” oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy w związku z udzieloną dotacją.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląska Federacja Sportu w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2015 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713