Czas wygenerowania treści 2020-07-07 15:17:07


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2013 - 2015
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2013 - 2015
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-1-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2012-2014 i bieżącej. Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.03.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-1-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-1-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny ,,Pałac Kamieniec'' Sp. z o.o., Kamieniec-Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi od 1.01.2013 r. do dnia kontroli.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-1-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Radzionków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej, BIP, procedura zwalniania z odpłatności za wyżywienie w placówce, kontrola finansowa 2014 – 2015. Kontrola przeprowadzona za okres roku: 2014/2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-1-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie: w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem za okres 2012 r.do 2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2014
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za rok 2013 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 25.02.2015 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.04.2015 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 27.05.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za rok 2013 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 17.02.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713