Czas wygenerowania treści 2020-09-20 06:15:54


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu Janowskim
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii schronisko młodzieżowe
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-7-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r. oraz 5% wydatków 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 21.07.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.08.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 22.10.2008r. w zakresie: 1. Nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawy organizacyjno-kadrowe i gospodarka finansowa za lata 2007-2008, w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 11.07.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.07.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
tryb i sposób gospodarowania mieniem
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-6-2008
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny, Koszęcin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawy organizacyjne instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowo-księgowa: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rok 2007
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat TRÓJKA w Międzybrodziu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat ***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006-2007r., 5% wydatków 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 27.10.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.12.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 26.02.2009r. w zakresie niewykazania w rocznych sprawozdaniach RB-28 S za lata 2006-2007 zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach - Zdroju, Goczałkowice-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rok 2007 oraz w przedmiocie wydatków rzeczowych od 1.01.2008 do 31.05.2008; Prawidłowość zatrudnienia pracowników niepedagogicznych, nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji według kategorii zaszeregowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosowanie procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze według obowiązujących przepisów prawa, stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt, rozpatrywanie skarg zgodnie z kpa. Wydatki rzeczowe w roku 2008 – terminowość i zgodność wydatkowania środków z klasyfikacją budżetową.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Wypłacanie nagród dyrektora, wypłacanie zasiłków na zagospodarowanie, wypłacanie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego według zasad określonych w regulaminie wynagradzania, wypłacania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, przyznawanie urlopów dla poratowania zdrowia, Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników, przestrzeganie zapisów prawa pracy, Kontrola finansowo-księgowa: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-6-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713