Czas wygenerowania treści 2021-01-28 17:12:34


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W WYBNIKU FILIA W RACIBORZU ZAKRES: WARUNKI LOKALOWO – KADROWE, DYSCYPLINA PRACY, SPRAWOWANIE NADZORU NAD FILIĄ. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 29.07.2007.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” W CZĘSTOCHOWIE ZAKRES: SPRAWOWANIE NADZORU NAD FILIAMI, DZIAŁALNOŚĆ RADY BIBLIOTEKI TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 28.06.2007.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
ZAKRES: ORGANIZACJA, KIEROWANIE I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 28.06.2007.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel LEŚNY w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel.Nazwa rodzajowa oraz gwiazdki używane są bezprawnie
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
ZAKRES: ORGANIZACJA, KIEROWANIE I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI: 27.06.2007.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w 2006r., wspólnie z Wydziałem Promocji Regionu, Turystyki i Sportu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 6.07.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.07.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w 2006r. Protokół z kontroli z dnia 28.06.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 12.09.2007r. w zakresie pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-6-2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Fundacja "Dom Nadziei" w Bytomiu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w 2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w 2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-6-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713