Czas wygenerowania treści 2021-07-30 01:45:41

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego w okresie obowiązywania kolejno następujących po sobie rozkładów jazdy 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze z tytułu świadczenia usług publicznych w województwie śląskim
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w trzech kolejno następujących po sobie rozkładach jazdy: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia z podmiotem wewnętrznym, umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)

Informacja dotycząca lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, upoważnionego przez Marszałka Województwa Śląskiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w rozkładzie jazdy 2015/2016.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2015/2016.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Zmiana treści ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w rozkładzie jazdy 2014/2015.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2014/2015

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2014/2015.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w rozkładzie jazdy 2014/2015

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w rozkładzie jazdy 2014/2015.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713