Czas wygenerowania treści 2020-07-06 19:18:04

Załącznik do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Gliwice - mapa aglomeracji Gliwice
Załącznik do Uchwały 1731/58/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.06.2011
załącznik do uchwały nr 2786/213/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.11.2008 roku
Załącznik do Uchwały nr 506/28/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.04.2015 r.
Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1713/133/V/2016 z dnia 23.08.2016 r.
Załącznik nr 1 - Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z uzasadnieniem.
Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenia o dokonanym wpisie.
zał. 1 do Uchwały Zarządu Nr 676
zał. do uchwały nr 743/330/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713