Czas wygenerowania treści 2020-05-27 12:07:41

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/3/17/2003nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Lechickiej 24 wraz z prawem własności budynków znajdujących się na wyżej wymienionej nieruchomości
II/3/11/2003wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Mikołowie-Mokrem
II/2/20/2002wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Powiatu Raciborskiego
I/57/10/2002przekazania do prowadzenia Miastu Częstochowa Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie
I/57/8/2002darowizny na rzecz Gminy Bielsko-Biała nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, będącej własnością Województwa Śląskiego
I/57/3/2002dokonania na rzecz Powiatu Żywieckiego darowizny udziału w nieruchomości
I/57/1/2002darowizny na rzecz Gminy Brenna w postaci nieruchomości położonej w Górkach Wielkich, będącej własnością Województwa Śląskiego
I/56/12/2002przyjęcia oświadczenia dotyczącego przejęcia akcji skomercjalizowanego przedsiębiorstwa - Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
I/55/7/2002dokonania na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu darowizny nieruchomości
I/55/6/2002w sprawie darowizny nieruchomości położonych w Bytomiu stanowiących własność Województwa Śląskiego na rzecz Miasta Bytom.
I/53/17/2002zmiany uchwały nr I/23/18/2000 z dnia 25 września 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Zarządu Województwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokre
I/50/6/2002wyrażenia zgody na udzielenie 80 % bonifikaty od ceny mieszkania, przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w budynku przy ulicy Zamkowej 8B w Gorzycach, stanowiącego własność Województwa Śląskiego
I/50/5/2002oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Śląskiemu Szpitalowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu nieruchomości w użytkowanie, stanowiącej własność Województwa Śląskiego
I/50/4/2002oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach nieruchomości w użytkowanie, stanowiącej własność Województwa Śląskiego
I/50/3/2002zmiany uchwał: nr I/21/16/2000 z dnia 19 czerwca 2000 roku w sprawie oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej „Szpital Chorób Płuc” w Siewierzu nieruchomości w użytkowanie oraz I/21/20/2000 z dnia 19 czerwca 2000 roku w sprawie oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej „Centrum Diagnostyki Medycznej i Rehabilitacji” w Ustroniu nieruchomości w użytkowanie
I/48/8/2002zmiany uchwały nr I/43/20/2001 z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Sosnowiec
I/47/8/2002wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa w postaci udziałów
I/47/7/2002wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
I/46/3/2002zmiany uchwały nr I/26/7/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości „Zamek Lubliniecki”, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, na rzecz Miasta Lubliniec
I/45/17/2001wprowadzenia zmian do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 września 2000 roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
I/44/3/2001wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Częstochowie
I/43/28/2001zawarcia ugody przed Komisją Majątkową w Warszawie w sprawie przekazania przez Województwo Śląskie na rzecz Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska z siedzibą w Opolu własności nieruchomości zabudowanej przy ulicy Królowej Bony 13 w Gliwicach, a także ustalenia warunków czasowego korzystania z tej nieruchomości przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
I/43/20/2001wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Sosnowiec
I/43/19/2001oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku Białej nieruchomości w użytkowanie
I/42/30/2001zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713