Czas wygenerowania treści 2021-07-30 02:02:37

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/41/5/2009powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/41/2/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych tytułem zabezpieczenia wykonania umowy dotacji zawartej przez Samorząd Województwa Śląskiego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15 kwietnia 2009 roku, umowa nr 112 /2009/Wn-12/OA-po/D.
III/40/12/2009zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
III/38/8/2009wyznaczenia Aglomeracji Sieraków Śląski
III/38/7/2009wyznaczenia Aglomeracji Ciasna
III/37/3/2009przyjęcia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
III/35/21/2009dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/35/20/2009dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/35/6/2009zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/31/11/2008przyjęcia Wojewódzkiego programu przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
III/20/5/2008dokonania zmian składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/20/4/2008powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/20/3/2008odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/12/23/2007dokonania zmian składu w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/10/2/2007uchylenia uchwały Nr III/4/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/10/8/2007uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odnośnie obwodów łowieckich Województwa Świętokrzyskiego
III/9/10/2007przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
III/8/2/2007zmiany uchwały własnej Nr II/53/3/2006 z dnia 25 paĽdziernika 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego
III/4/4/2007powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/4/3/2007odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/4/2/2007powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
II/53/3/2006przyjęcia Programu wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego
II/51/2/2006przyjęcia Aneksu do Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
II/43/11/2006powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
II/43/10/2006powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713