Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:37:24


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Htel NOVOTEL KATOWICE CENTRUM, kat. ****, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: PTU MEGA, ul. Chrobrego7, Pszczyna. Agent turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2016 Protokół z kontroli z 15.11.2016 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.12.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej, Wilkowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowości przepływów finansowych oraz prawidłowości zwrotu odzyskiwanego z Urzędu Skarbowego w roku 2015 podatku Vat dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów w Tarnowskich Górach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2015 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel CZARDASZ, kat. ***, Koziegłowy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: ELDORADO TRAVEL, ul. Strzelców Bytomskich 36, Chorzów. Agent turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2015 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: TENIS ARENA, ul. Kozielska 33b, Gliwice. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713