Czas wygenerowania treści 2020-07-08 23:59:57


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2015. Protokół z kontroli podpisano w dniu 30.03.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-3-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2013-2015. Protokół z kontroli podpisano w dniu 30.03.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-3-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, Żywiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowana w zakresie regulowania zobowiązań i windykacji należności budżetowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-3-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowana w zakresie regulowania zobowiązań i windykacji należności budżetowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2014 – 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2012 - 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2014 – 31.01.2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-2-2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie: realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2013 – 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finasowa za lata 2012-2015 Protokół z kontroli podpisano w dniu 26.03.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713