Czas wygenerowania treści 2021-03-07 22:28:11


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: 1) prawidłowość zatrudniania pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk i kategorii zaszeregowania, 2) zgodność zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2009/2010.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Proserv Szkoła Tenisowa s.c w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych RPO 2007-2013 w ramach projektu: Zakup i dostawa 17 stanowisk do intensywnej terapii noworodka, dla 5 szpitali, których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, realizowanego w Priorytecie I- Zdrowie i rekreacja, umowa o dofinansowanie nr UDZA-RPWSL.09.01.00-00-119/009-00.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-9-2010
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Wonderlands Agencja Turystyczna Sp.zo.o w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Żagiel w Niewieszu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MINI-MAXI” w Piekarach Śląskich
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnianie przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne wymagań określonych w art. 75a ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późń. zm.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek
Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, Goczałkowice Zdrój

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "KUBALONKA" w Istebnej, Istebna-Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713