Czas wygenerowania treści 2021-01-16 09:55:36


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2007-2008r., w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2007-2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2007-2008r., w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2007-2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Opera Śląska, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007-2008r., w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Wewnętrznych - Hutniczy, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2007-2008r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 16.01.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.02.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 13.02.2009r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, w tym składek ZUS; 2. Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wpływ na wynik postępowania.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Biblioteka Śląska, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za lata 2007-2008. Protokół z kontroli z dnia 2.01.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.02.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 4.03.2009r. w zakresie: 1.Nieprawidłowe rozliczenie inwentaryzacji gotówki w kasie; 2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, w tym składek ZUS; 3. Naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r., 5% wydatków 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 6.04.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.04.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 3.06.2009r. w zakresie zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli w likwidacji, Bruxelles
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa i 5% wydatków 2008r. Protokół z kontroli z dnia 3.02.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 9.03.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 16.04.2009r. w zakresie: 1. Sporządzania sprawozdań z wydatków budżetowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713