Czas wygenerowania treści 2021-04-18 11:10:58


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa 1. Organizacja i kierowanie biblioteką. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli, warunki lokalowe i BHP. 3. Poziom wykształcenia i awans zawodowy nauczycieli, plan rozwoju biblioteki. 4. Udostępnianie zasobów i czas otwarcia biblioteki. 5. Wzbogacenie zbiorów. 6. Działalność edukacyjna. 7. Współdziałanie biblioteki ze środowiskiem. 8. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+” 9. Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki. 10. Dyscyplina pracy (listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-1-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2002-2003, 5% wydatków 2001-2003, wspólnie z Wydziałem Polityki Gospodarczej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-1-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Zakres kontroli Kontrola kompleksowa 1. Organizacja i kierowanie filią. 2. Warunki kadrowe i rotacja nauczycieli, warunki lokalowe i BHP. 3. Poziom wykształcenia i awans zawodowy nauczycieli, plan rozwoju filii 4. Udostępnianie zasobów i czas otwarcia filii. 5. Wzbogacenie zbiorów. 6. Działalność edukacyjna. 7. Współdziałanie filii ze środowiskiem 8. Komputeryzacja i zastosowanie środków audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanego programu „Arkusz organizacyjny 2000+” 9.Zgodność stanu zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki 10. Dyscyplina pracy(listy obecności, zeszyty wyjść, służbowych i prywatnych, rejestr delegacji służbowych, rejestr kontroli służbowych).
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-1-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2002-2003, 5% wydatków 2001 - 2003, wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-1-2004
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713