Czas wygenerowania treści 2020-01-20 16:58:12

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2506/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany z urzędu pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie Huta Batory Sp. z o.o. w Chorzowie decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21 czerwca 2007 r., znak: ŚR-III-6618/PZ/144/06/14/W/07, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 229/OS/2013 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3523/OS/2012, sprostowaną postanowieniem z dnia 10 lutego 2014 r., Nr 109/OS/2014) dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco - eksploatowanej obecnie przez firmę ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Regon: 530544669, NIP: 747-00-06-096).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2758/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/ZW/12/17/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. (zmienioną decyzjami: Wojewody Śląskiego znak: ŚR-II-6618/12/04/42/07 z dnia 23 marca 2007r., Marszałka Województwa Śląskiego nr 3362/OS/2008 z 29 grudnia 2008r., nr 2226/OS/2010 z 9 czerwca 2010r., nr 2227/OS/2010 z 9 czerwca 2010r., nr 2814/OS/2012 z 1 paĽdziernika 2012r. i CZ.OS.PZ.7222.27.2013 - CZ.OS.PZ.KW - 00093/12) udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zawierciu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Zawiercia” zlokalizowanej pod adresem: ul. Podmiejska w Zawierciu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2759/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-II-6618/53/06/24/07 z dnia 20 lipca 2007 r. (zmienioną decyzjami: Marszałka Województwa Śląskiego nr 2983/OS/2008 z 17 listopada 2008r., nr 2317/OS/2010 z 9 czerwca 2010r., nr 5520/OS/2010 z 17 grudnia 2010r. i nr 2291/OS/2013 z 24 paĽdziernika 2013r.) udzielającą Zakładom Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji: „Składowisko Odpadów Komunalnych w Katowicach - Zadanie I przy ul. Żwirowej”.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2760/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji nr 2293/OS/2008 Marszałka Województwa Śląskiego znak: OS.Cz.AK.7628/14/24/08 z dnia 18 sierpnia 2008r., (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 3304/OS/2008 z 19 grudnia 2008r., nr 1445/OS/2009 z 14 maja 2009r. i nr 1225/OS/2014r. z 24 czerwca 2014r.) udzielającą Fabryce Papieru Myszków Sp. z o.o. w Myszkowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2761/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR.III./6618/PZ/72/10/05/06 z dnia 20.11.2006 r., (zmienioną: decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1608/OS/2010 z 29 kwietnia 2010r. i nr 1243/OS/2013 z 4 czerwca 2013r.), udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do grafitowania półproduktu HCC zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Piastowskiej 29.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2764/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji zmieniam z urzędu decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 12 paĽdziernika 2006r., znak: ŚR-III- 6618/PZ/l 02/10/06 (zmienioną: decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2528/OS/2011 z 25 sierpnia 2011r.), udzielającą Firmie „Chów drobiu” Andrzej Tomża w Pszczynie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w Simoradzu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2765/OS/2014 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 608/OS/2009 z dnia 27 lutego 2009r., znak: OS.PH.7628-27/08 (zmienioną: decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 4201/OS/2009 z 17 grudnia 2009r. -przeniesienie praw i obowiązków), udzielającą Fermie Drobiu w Hałcnowie Kazimierz Musioł 43-300 Bielsko-Biała ul. Nad Potokiem 139c pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC pn.: Ferma Drobiu w Hałcnowie Kazimierz Musioł, zlokalizowanej przy ul. Zagrody 80, 43-344 Bielsko-Biała.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2453/OS/2014 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Electrolux Poland Spółka z o.o., 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 5/7, Oddział Siewierz, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2009 r., Nr 1550/OS/2009, dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30m3, zlokalizowanej w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 87 - eksploatowanej przez Electrolux Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2488/OS/2014 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce FINAŁ S.A. decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 7 grudnia 2005 r., znak: ŚR-III-6618/PZ/64/9/05, zmienioną decyzjami: Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 lutego 2008r., Nr 373/OS/2008, z dnia 1 sierpnia 2008r., Nr 2107/OS/2008r., z dnia 7 lipca 2010r., Nr 2806/OS/2010 dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 9 - eksploatowanej przez FINAŁ S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2489/OS/2014 z dnia 26.11.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie NEW ZINC Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 30A, 43-502 Czechowice-Dziedzice, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2009 r., Nr 208/OS/2009 (zmienionej decyzją z dnia 13 czerwca 2011 r., Nr 1719/OS/2011 oraz decyzją z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 2208/OS/2012) dla instalacji galwanizerni (2 linie galwaniczne) New ZINC Sp. z o.o. zlokalizowanej w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Orzeszkowej 30A - eksploatowanej przez NEW ZINC Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713