Czas wygenerowania treści 2020-09-26 13:44:06

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 9 lutego 2017
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-02-2017 09:07:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 lutego 2017
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie wspólnie z Komisją Statutowo – Regulaminową następujących projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian w statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie:
  - zmiany uchwały nr V/12/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej (druk V/504),
  - zmiany uchwały nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku Białej (druk V/505),
  - zmiany uchwały nr V/12/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (druk V/506),
  - zmiany uchwały nr V/12/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Bytomiu (druk V/507),
  - zmiany uchwały nr V/12/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu (druk V/508),
  - zmiany uchwały nr V/12/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie (druk V/509),
  - zmiany uchwały nr V/12/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie (druk V/510),
  - zmiany uchwały nr V/12/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie (druk V/511),
  - zmiany uchwały nr V/12/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach SPZOZ (druk V/512),
  - zmiany uchwały nr V/12/12/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gorzycach (druk V/513),
  - zmiany uchwały nr V/12/13/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej (druk V/514),
  - zmiany uchwały nr V/12/14/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Jastrzębiu –Zdroju (druk V/515),
  - zmiany uchwały nr V/12/15/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu –Zdroju (druk V/516),
  - zmiany uchwały nr V/12/16/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu (druk V/517),
  - zmiany uchwały nr V/12/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (druk V/518),
  - zmiany uchwały nr V/12/18/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s.p.z.o.z. (druk V/519),
  - zmiany uchwały nr V/12/19/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Katowickiemu Centrum Onkologii (druk V/520),
  - zmiany uchwały nr V/12/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach (druk V/521),
  - zmiany uchwały nr V/12/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach (druk V/522),
  - zmiany uchwały nr V/12/22/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach (druk V/523),
  - zmiany uchwały nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu (druk V/524),
  - zmiany uchwały nr V/12/24/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu (druk V/525),
  - zmiany uchwały nr V/12/25/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu (druk V/526),
  - zmiany uchwały nr V/12/26/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (druk V/527),
  - zmiany uchwały nr V/12/27/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach (druk V/528),
  - zmiany uchwały nr V/12/28/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (druk V/529),
  - zmiany uchwały nr V/12/29/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku (druk V/530),
  - zmiany uchwały nr V/12/30/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (druk V/531),
  - zmiany uchwały nr V/12/31/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu (druk V/532),
  - zmiany uchwały nr V/12/32/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu (druk V/533),
  - zmiany uchwały nr V/12/33/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu (druk V/534),
  - zmiany uchwały nr V/12/34/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu „REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk V/535),
  - zmiany uchwały nr V/12/35/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu z siedzibą w Toszku (druk V/536),
  - zmiany uchwały nr V/12/36/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu (druk V/537),
  - zmiany uchwały nr V/12/37/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach Bystrej (druk V/538),
  - zmiany uchwały nr V/12/38/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim (druk V/539).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (druk V/ 541).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 (druk V/544).
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/545).
 6. Sprawy różne.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-02-2017 06:45:19
Ostatnia aktualizacja: 06-02-2017 06:46:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 16 stycznia 2017
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

  Posiedzenie Komisji celem zaopiniowania projektu uchwały Druk V/493 oraz projektów protokołów nr 19 i 21 z dnia 23.06.16 oraz 19.10.16

Foyer Sali Sejmu Śląskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-01-2017 10:56:37
Ostatnia aktualizacja: 05-01-2017 10:57:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 16 stycznia 2017
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu i części pomieszczenia maszynowni dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 2024 roku oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk V/493).
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-01-2017 09:09:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 stycznia 2017
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu i części pomieszczenia maszynowni dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 2024 roku oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk V/493).
 3. Założenia do zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-01-2017 14:25:59
Ostatnia aktualizacja: 05-01-2017 14:27:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 11 stycznia 2017
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Stan wydatkowania środków finansowych w województwie śląskim na rozwój obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
 3. Propozycje tematów do planu pracy Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich w 2017 roku.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-01-2017 14:29:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 stycznia 2017
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Stadion Śląski Sp. z o.o. - omówienie aktualnego stanu prac na obiekcie.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2017 07:34:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713