Czas wygenerowania treści 2020-11-24 21:26:42

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 15 lutego 2016
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek (przed sesją Sejmiku) o godz. 10:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Wyznaczenie Radnego do prac w komisji oceniającej oferty konkursu na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechnienia turystyki.
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-02-2016 11:30:06
Ostatnia aktualizacja: 11-02-2016 11:30:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 12 lutego 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piątek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 18.01.2016 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-02-2016 11:42:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 lutego 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku (Druk V/300, 301, 302).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-02-2016 10:04:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 lutego 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Informacja na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 3. Stan prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 4. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich na 2016 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-02-2016 14:37:01
Ostatnia aktualizacja: 04-02-2016 11:44:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 11 lutego 2016
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wspólne Posiedzenie Komisji Budżetu. Skarbu i Finansów oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-02-2016 08:13:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 lutego 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wspólne Posiedzenie Komisji Budżetu. Skarbu i Finansów oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-02-2016 10:21:07
Ostatnia aktualizacja: 08-02-2016 08:12:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 11 lutego 2016
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-02-2016 08:10:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 lutego 2016
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Prezentacja przedsięwzięcia dot. utworzenia ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-01-2016 11:46:30
Ostatnia aktualizacja: 05-02-2016 12:30:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 8 lutego 2016
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Wyniki kontroli zespołów kontrolnych.
 3. Analiza skargi na Marszałka Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-02-2016 13:48:28
Ostatnia aktualizacja: 04-02-2016 11:39:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 4 lutego 2016
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wybór przedstawiciela doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji jako Członka Komisji rozpatrującej wnioski w konkursie na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. Harmonogram konkursów oraz środki przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości w regionie śląskim w roku 2016.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-01-2016 13:35:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713