Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:32:19

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 6 lutego 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne .

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-01-2014 09:02:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 lutego 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Stomatologia dziecięca w województwie śląskim.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-01-2014 09:00:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 4 lutego 2014
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wtorek, godz. 8:30


Posiedzenie wyjazdowe:

 1. Wyjazd do Wisły o godzinie 8.30.
 2. Wisła 10.00-11.30:
  1. Trasy biegowe na przełęczy Kubalonka w Wiśle,
  2. Skocznia narciarska im. Adama Małysza w Wiśle Malince.
 3. Szczyrk 12.00-14.00:
  1. Centralny Ośrodek Sportowy- Kompleks skoczni narciarskich SKALITE,
  2. Krzesełkowa Kolej Linowa - Skrzyczne.
 4. Buczkowice 14.30-16.45:
  1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
 5. Powrót do Katowic około godziny 17.00.

Zbiórka radnych i wyjazd z przed Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-01-2014 12:56:12
Ostatnia aktualizacja: 24-01-2014 12:58:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 30 stycznia 2014
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz założeń do PROW na lata 2014 – 2020.
 3. Informacja Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego na temat realizacji działań w zakresie programu Leader w województwie śląskim.
 4. Informacja na temat działalności Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, wspólnie z Zarządem Śląskiej Izby Rolniczej.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie wyjazdowe rozpocznie się o godz. 10.00 w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 26.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-01-2014 11:18:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 stycznia 2014
Komisja Rewizyjna

Środa, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza skarg na Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Zatwierdzenie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-01-2014 13:00:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 stycznia 2014
doraźna Komisja ds. Organizacji Pozarządowych

Środa, godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie bieżącej sytuacji w zakresie koordynacji prac i ujednolicania procedur konkursowych na zadania publiczne.
 3. Ustalenie harmonogramu pracy Komisji oraz tematyki posiedzeń na 2014 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-01-2014 11:14:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 stycznia 2014
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-01-2014 10:35:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 stycznia 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku:
  1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddania w użytkowanie na rzecz Muzeum „ Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na czas nieoznaczony nieruchomości obejmującej sześć działek gruntu, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Chorzowie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (Druk IV/729),
  2. zmiany uchwały nr IV/5/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ( Druk IV/733),
  3. zmiany uchwały nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie (Druk IV/734),
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-01-2014 11:09:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 stycznia 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Finansowanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na terenie województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek służby zdrowia, dla których organem tworzącym jest Województwo Śląskie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na 2014 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-01-2014 11:05:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 stycznia 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-01-2014 11:02:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713