Czas wygenerowania treści 2020-10-02 01:16:17

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 14 stycznia 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek, 14 stycznia 2011

godz. 8:30

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok w zakresie merytorycznym właściwym Komisji.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Sejmu Ślaskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-01-2011 10:59:05
Ostatnia aktualizacja: 11-01-2011 11:00:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 13 stycznia 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, 13 stycznia 2011

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-01-2011 13:34:11
Ostatnia aktualizacja: 13-01-2011 15:17:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 13 stycznia 2011
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 13 stycznia 2011

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. wyrażenia zgody odpłatnego przekazania wydzielonej części majątku Śląskiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Częstochowie tj. prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Częstochowie oznaczonej jako działka nr 862/21 o pow. 0,3272 ha (KW 86134) (Druk IV/30),
  2. wyrażenia zgody na zawarcie przez SP ZOZ Wojewódzkie Pogotowie ratunkowe w Katowicach umowy najmu części powierzchni dachu budynku przy ul. Tysiąclecia 88b w Katowicach w drodze bezprzetargowej na rzecz IT Polpager S.A. z siedzibą w Warszawie w celu budowy masztu telekomunikacyjnego (Druk IV/31),
  3. wyrażenia zgody na zawarcie przez SP ZOZ Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach umowy najmu części powierzchni dachu budynku przy ul. Powstańców 52 w Katowicach w drodze bezprzetargowej na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej (Druk IV/32),
 3. Proponowane dodatkowe tematy posiedzeń Komisji na 2011 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-01-2011 12:24:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 stycznia 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 13 stycznia 2011

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Ślaskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-01-2011 09:34:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 stycznia 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 10 stycznia 2011


godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na I półrocze 2011r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-01-2011 13:26:43
Ostatnia aktualizacja: 05-01-2011 13:38:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 4 stycznia 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 4 stycznia 2011


godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-12-2010 10:34:21
Ostatnia aktualizacja: 05-01-2011 13:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 3 stycznia 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, 3 stycznia 2011

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2011 w zakresie rolnictwa.
 3. Propozycje tematów do planu pracy Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich na I półrocze 2011 roku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-12-2010 11:13:28
Ostatnia aktualizacja: 03-02-2011 09:32:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713