Czas wygenerowania treści 2020-11-24 21:56:21

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 18 lutego 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 18 lutego 2008

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Sytuacja Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr. A. Szebesty
  w Rabce – Zdroju.
 3. Sytuacja Zespołu Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Katowicach.
 4. Wyniki finansowe zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie pełni funkcję organu założycielskiego za rok 2007 oraz zasady konstruowania planów finansowych w 2008 roku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-02-2008 12:05:17
Ostatnia aktualizacja: 12-02-2008 12:06:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 18 lutego 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek 18 lutego 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Informacja Zarządu Województwa na temat prac w zakresie przekazywania samorządom wojewódzkim kolei regionalnych oraz w sprawie użyczenia zakupionego przez Samorząd Województwa taboru kolejowego.
 3. Informacja Zarządu na temat stanu przygotowań organizacyjnych Samorządu Województwa do wdrażania RPO oraz komponentu regionalnego EFS.
 4. Informacja Zarządu na temat sytuacji w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
 5. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr S 2674 Wisła Czarne- Szarcula – Kubalonka (druk III/293),
  2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na modernizację drogi gminnej w miejscowości Krasice (druk III/294),
  3. udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych (druk III/295),
  4. zmiana budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok (druk III/298),
  5. określenie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020" (druk III/301).
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.
  1. Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-02-2008 08:52:10
Ostatnia aktualizacja: 19-02-2008 08:49:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 8 lutego 2008
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Piątek, 8 lutego 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Plan współpracy Województwa Śląskiego z regionami partnerskimi na rok 2008.
 2. Zmiany osobowe w Komisja Mieszanych.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 29-12-2006 12:12:21
Ostatnia aktualizacja: 04-02-2008 11:13:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 6 lutego 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Środa, 6 lutego 2008

godz. 14:30

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Informacja nt. rozmów pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie możliwości przekazywania Uniwersytetowi Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu czy też ewentualnych innych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie pełni funkcję organu założycielskiego (godz. 1500).
 3. Sytuacja w następujących zakładach opieki zdrowotnej (godz. 1600):
  • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
  • Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. prof. W. Orłowskiego Częstochowie.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-02-2008 08:25:42
Ostatnia aktualizacja: 05-02-2008 08:38:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 4 lutego 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 4 lutego 2008

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
 2. Wybór 3 członków z Komisji do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 3. Sprawy bieżące,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji,
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 01-02-2008 16:10:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 28 stycznia 2008
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 28 stycznia 2008

godz. 9:30

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury,

Proponowany porządek
 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Sala 270, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-01-2008 16:27:01
Ostatnia aktualizacja: 04-02-2008 11:17:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 24 stycznia 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 24 stycznia 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołów z ostatnich posiedzeń.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok wraz z autopoprawkami.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 22-01-2008 12:52:51
Ostatnia aktualizacja: 04-02-2008 11:16:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713